„Jestem katolikiem niepraktykującym”, czy nawet częściej: „Jestem wierzącym niepraktykującym”, to sformułowania, które wcale nie należą dziś do rzadkości. Wielu ludzi odnajduje się w tego rodzaju deklaracjach. Nabrały one cech utartych formuł. Przestają nas nawet zdumiewać. Wręcz porażają swoją banalnością.

Denis La Balme, jako filozof, postanowił rozważyć na nowo znaczenie powyższych sformułowań. Alain Quilici, dominikanin, autor wielu książek, nie pozostał natomiast obojętny wobec faktu, że praktyki religijne traktowane są jako opcja, którą da się pominąć. Rozważania obu autorów wzajemnie się dopełniają, podejmując istotny dziś temat: Po co praktykować, gdy się wierzy?

Alain Quilici OP (ur. 1936), teolog, kaznodzieja, rekolekcjonista, mieszka w klasztorze dominikanów w Tuluzie, autor wielu książek.

Denis La Balme (ur. 1970), filozof, nauczyciel w Liceum Notre-Dame du Grandchamp w Wersalu, żonaty, ojciec dwojga dzieci.

Patronat medialny:

Copyright: Wydawnictwo "Bernardinum" 2011