Po co praktykować, gdy sę wierzy? » Spis treści

PRZEDMOWA …………………………………………………….5

część pierwsza
Denis La Balme
Czy można wierzyć i nie praktykować?

I. Porzucanie praktyk religijnych …………………………9
1. Powszechny brak praktyk ……………………………….9
2. Usprawiedliwianie braku praktyk …………………..14
3. Zachęta do braku praktyk ………………………………19
4. Religia naturalna u Rousseau …………………………22

II. Wiara bez praktyk jest niczym
1. Subiektywny charakter moralności? ……………….39
2. Wiara a praktyka ………………………………………….42
3. Deizm
…………………………………………………………47
4. Wiara jako osobisty i subiektywny wybór? ……..50
Negowanie wiary ………………………………………….50
Odrzucanie Kościoła …………………………………….62
Pomijanie wiary jako cnoty teologalnej …………..70

III. Rozmowa Alaina Quilici OP z Denisem La Balme
……………………………………..79

część druga
Alain Quilici OPDlaczego praktykować, gdy się wierzy? ……………….95
1. Pokarm
………………………………………………………….98
2. Odpoczynek …………………………………………………103
3. Respektowanie nakazu? …………………………………105
4. Sztuka celebracji …………………………………………..107
5. Słuszne powody chodzenia na niedzielną Mszę
świętą………………………………112
6. Pan Jezus u początków Mszy świętej ………………117
7. Msza święta i ofiara Jezusa na krzyż ……………..121
8. Nuda na niedzielnej Mszy świętej? ………………….125
9. Celebrować z powagą ……………………………………128
10. Nadawać sens całemu życiu ……………………………131
11. Msza niedzielna, celebrowanie piękna ……………..133
12. Triduum Paschalne ………………………………………..143
13. Konsekwencje praktykowania ………………………..150
14. Praktyka chrześcijańska szańcem przeciw
barbarzyństwu………………………………….167

aneksy:
Praktyka w innych religiach
I. Rozmowa z Jean-Hugo Tisinem OP ………………….185
II. Rozmowa z Emmanuelem Pisanim OP ……………..197
WYKAZ SKRÓTÓW ……………………………………….205

Copyright: Wydawnictwo "Bernardinum" 2011